Top

Nowy GAD w Google

SeoFly / Google Ads  / Nowy GAD w Google

Nowy GAD w Google

Nowy parametr w adresach URL – „gad”

„Google korzysta z parametru adresu URL gad, aby identyfikować adresy URL pochodzące z kliknięć reklam oraz poprawiać dokładność pomiaru konwersji. Każdy URL pochodzący z reklamy Google ma teraz w końcowym adresie &gad=1. Tego parametru nie można dostosować i jest on taki sam dla wszystkich reklamodawców i kampanii.”

Nowy parametr 'gad’ służy do identyfikowania adresów URL pochodzących z kliknięć reklam i poprawiania dokładności pomiaru konwersji reklam.
Parametr 'gad’ będzie stopniowo wprowadzany w nadchodzących miesiącach. Niektórzy reklamodawcy mogą jeszcze nie znaleźć parametru gad w swoich adresach URL.

Udostępnij
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.