Top

Facebook Ads

SeoFly / Facebook Ads

Reklama na Facebooku stała się nieodłącznym elementem strategii marketingowych wielu firm. Aby jednak skutecznie wykorzystać potencjał tej platformy, niezbędne jest zrozumienie i śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI, Key Performance Indicators). Te wskaźniki dostarczają cennych informacji o efektywności kampanii reklamowych i...