Top

7 dokumentów związanych z rankingiem Google Search w materiałach dowodowych w procesie antymonopolowym

SeoFly / Newsy  / 7 dokumentów związanych z rankingiem Google Search w materiałach dowodowych w procesie antymonopolowym
7 obowiązkowych dokumentów rankingowych wyszukiwarki Google w procesie antymonopolowym

7 dokumentów związanych z rankingiem Google Search w materiałach dowodowych w procesie antymonopolowym

Wydział Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował wiele nowych materiałów dowodowych, w tym wewnętrzne prezentacje Google, dokumenty i e-maile związane z rankingiem w Google Search. Poniżej omówione jest siedem z nich, które konkretnie dotyczą elementów rankingu Google Search.

1. Życie kliknięcia (interakcja użytkownika)

Pierwsza prezentacja, „Życie Kliknięcia,” to mocno ocenzurowany dokument autorstwa Erica Lehmana z Google. Chociaż brakuje pełnego kontekstu, to, co się tu znajduje, jest interesujące dla specjalistów SEO.

Trzy filary rankingu Google

W prezentacji „Trzy Filary Rankingu,” Google podkreśla trzy kluczowe obszary:

  • Treść: To, co dokument mówi o sobie.
  • Kotwice: To, co sieć mówi o dokumencie.
  • Interakcje użytkowników: To, co użytkownicy mówią o dokumencie.

Warto zauważyć, że Google używa terminu „kliknięć” jako substytutu „interakcji użytkowników” w niektórych miejscach. Interakcje użytkowników obejmują kliknięcia, uwagę skupioną na wyniku, przewijanie i wprowadzanie nowego zapytania. To podejście przypomina teorię E-A-T (treść strony, analiza hiperłączy i dane użytkowania) Mike’a Grehana, która jest ważna dla SEO.

Sygnały interakcji użytkowników Google

Kolejny slajd, „Sygnały Interakcji Użytkowników,” ilustruje związki między zapytaniami, interakcjami użytkowników a wynikami wyszukiwania. Google wymienia konkretne interakcje, takie jak czytanie, kliknięcia, przewijanie i najazdy myszą.

Warto podkreślić, że chociaż Lehman zeznał, że Google używa kliknięć do rankingu, to pojedyncze kliknięcia nie są wystarczającym sygnałem do rankingu. Google publicznie stwierdziło, że używa danych o kliknięciach do treningu, eksperymentów i personalizacji wyników.

2. Ranking

Druga prezentacja dotyczyła rankingu w Google Search i zawierała siedem slajdów przygotowanych przez Erica Lehmana.

Google fałszywe rozumienie

W pierwszym slajdzie, Google przyznaje, że nie rozumie dokumentów i „udaje” to zrozumienie. Zamiast tego firma monitoruje, jak ludzie reagują na dokumenty i opiera się na ich reakcjach.

Jak naprawdę działa wyszukiwanie Google

Kolejny slajd wyjaśnia, że prawdziwym źródłem „magii” Google jest dwukierunkowa rozmowa z użytkownikami. Google wskazuje, że każde zapytanie użytkownika i odpowiedź od Google tworzą kawałki wiedzy, które sumują się, ucząc algorytmy.

3. Ranking w badaniach

Trzecia prezentacja dotyczyła badań i jakości wyników wyszukiwania Google. Zawierała informacje na temat 18 aspektów jakości wyszukiwania, w tym relevancji, jakości strony, popularności i innych.

Wady ruchu na żywo Google

Jeden ze slajdów omawiał wady oceny ruchu na żywo, a Google zaznacza, że związek między obserwowanym zachowaniem użytkowników a jakością wyników wyszukiwania jest niewielki.

Ranking wyników wyszukiwania Google

Na innym slajdzie przedstawiono inny sposób rozumienia rankingu wyników wyszukiwania Google. Dokument zawierał również cenne informacje na temat prób manipulowania wynikami wyszukiwania i konieczności zachowania dyskrecji w kwestiach funkcjonowania algorytmów.

4. Google to magia

Czwarta prezentacja skupiała się na działaniu wyszukiwania w Google.

Google bie tak działa wyszukiwanie

Google przyznaje, że tradycyjna koncepcja wyszukiwania, polegająca na bezpośrednim zrozumieniu dokumentów, jest niewystarczająca. Zamiast tego firma polega na reakcjach użytkowników na wyniki wyszukiwania.

Jak naprawdę działa wyszukiwanie Google

Google wyjaśnia, że kluczem jest dwukierunkowa rozmowa z użytkownikami, która pozwala na zbieranie wiedzy od użytkowników i ulepszanie wyników wyszukiwania.

5. Logowanie i Ranking

Piąta prezentacja skupiała się na roli logów w rankingu i wyszukiwaniu.

Dialog Google Magic

Google porównuje proces wyszukiwania do potlucku, gdzie każda osoba przynosi jedno danie do podzielenia się. Analogicznie, wyszukiwanie jest napędzane przez ogromną masę wiedzy dostarczaną przez użytkowników.

Google wyciąga wartościowe informacje z danych użytkowników

Prezentacja opisuje, jak Google próbuje przekształcać zachowanie użytkowników w oceny wartości wyników wyszukiwania. To proces trudny i oparty na statystycznych korelacjach.

6. Mobile vs. desktop ranking

Szósta prezentacja poruszała temat różnic między rankingiem w wyszukiwarkach na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych.

Porównanie metryk

Google analizowało różne metryki, takie jak wskaźnik kliknięć, liczba ręcznych poprawek, liczba zapytań na zadanie, długość zapytania i wiele innych. Wyniki tej analizy sugerują, że konieczne jest uwzględnienie różnych intencji użytkowników na różnych urządzeniach.

7. Punkty kluczowe do prezentacji dla Sundara

Ostatnia prezentacja nie zawierała zaskakujących informacji, ale jednym z interesujących punktów było omówienie wpływu algorytmu BERT na ranking.

Algorytm BERT

Według dokumentu, wczesne eksperymenty z zastosowaniem algorytmu BERT do różnych obszarów w wyszukiwaniu sugerują znaczące polepszenie zrozumienia zapytań, dokumentów i intencji użytkowników. Algorytm BERT jest postrzegany jako rewolucyjna zmiana w technologiach rozumienia języka naturalnego.

Podsumowując, te prezentacje ujawniają wiele cennych informacji na temat funkcjonowania rankingu Google Search i wyjaśniają, dlaczego dane końcowego użytkownika odgrywają tak istotną rolę w procesie rankingu. Warto pamiętać, że algorytmy Google są nieustannie ewoluują i dostosowują się do zmieniających się potrzeb użytkowników, dlatego też SEO musi być dynamiczne i elastyczne, aby utrzymać się na szczycie wyników wyszukiwania.

Wykonaj bezpłatny audyt SEO swojej strony już Teraz!
Wprowadź adres URL swojej strony głównej lub dowolnej strony w swojej domenie i otrzymaj raport o jej działaniu w ciągu 30 sekund.


Share

Agencja SeoFly powstała w 2013 roku i jest częścią grupy marketingowej Good One. Podoba Ci się nasz blog? Zapisz się do naszego newslettera. Chcesz, abyśmy pomogli Ci wypromować biznes? Skontaktuj się ;-) kom. 510796217 mail. [email protected]

Brak komentarzy

Skomentuj